ربات عضوگیر

ربات عضوگیر

ساخت ربات عضوگیر ربات عضوگیر ، یکی از دغدغه های اصلی مدیران گروه ها و کاال های تلگرامی افزایش ممبر می باشد. هر چه تعداد اعضا و ممبر بیشتر باشد مدیر کانال و یا گروه تلگرامی…