ربات ضد لینک

ربات ضد لینک

ساخت ربات ضد لینک حتما برای شما پیش آمده است که مدیر یک گروه باشید و نخواهید لینک های مخرب و یا هرگونه لینکه دیگری داخل گروه گذاشته شود. خب حالا باید چیکار کنیم؟  تنها…